Najčešće postavljana pitanja

Šta je biodizel?
Od čega se pravi biodizel?
Može li se biodizel koristiti u svim vozilima?
Može li se biodizel mešati sa fosilnim dizelom i u kom procentu?
Da li biodizel uzrokuje pojavu dima iz auspuha?
Može li se biodizel koristiti u svim vremenskim prilikama?
Koliko dugo se može skladištiti biodizel bez promene kvaliteta?
Kako proveriti kvalitet biodizela?
Šta je nusprodukt proizvodnje biodizela?
Može li se dobiti kvalitetan biodizel bez skupe opreme?
Koliko košta oprema za proizvodnju biodizela?
Koja je proizvodna cena jedne litre biodizela?
Da li biodizel mora da se filtera?
Da li ja moram da kupim te filtere i gde?
Koliko vremena uzima proces proizvodnje?
Da li je teško proizvoditi biodizel?
Koliko mi je potrebno ulja ili masti da napravim 1 litar biodizela?
Ko i kakvu obuku pruža klijentima?
Koliko prostora je potrebno?
Da li se oprema može kupiti na kredit ili lizing?

 

Šta je biodizel?

Biodizel je ekološko alternativno gorivo proizvedeno iz bilo kog biljnog ulja i životinjskih masti. Može se koristiti u bilo kom dizel motoru i kao lož ulje.

Od čega se pravi biodizel?

Biodizel se proizvodi od biljnih ili životinjskih masnoća kako jestivih tako i otpadnih mešanjem sa Metanolom i katalizatorom. Moguće je koristiti natrijumov(ne preporučujemo) ili kalijumov metilat koji daje bolje rezultate u proizvodnji i preporučuje se početnicima.

Može li se biodizel koristiti u svim vozilima?

Biodizel 100% se može koristiti u svim vozilima proizvedenim do 2006 god. Starija vozila mogu imati problem sa gumenim crevima dovoda goriva.Mada i običan dizel nagriza gumu samo mu jepotrebo više vremena do 5 godina. Od 1992 godine svi prizvođači ugrađuju mineralna ili silikonska dovodna creva a na starijim vozilima su sigurno promenjena do sada. Mlađa vozila mogu imati problema sa „diesel particulate filter-om“ u koliko koriste 100% biodizel. Svi proizvođači automobila za novija vozila (euro 5) su dozvolili mešavinu od 20% biodizela i 80% eurodizela. Sa proizvođačima treba proveriti koji procenat je dozvoljen za koji model, pošto postoje modeli koji mogu da troše 100% čist biodizel.

Može li se biodizel mešati sa fosilnim dizelom i u kom procentu?

Biodizel se može uspešno mešati sa fosilnim dizelom u svim procentima i neće doći do kasnije separacije. U Evropskoj Uniji u dizelu EN 590 ima već 12% biodizela, a najčešče smeše sadrže 20% do 50% biodizela u fosilnom dizelu.

Da li biodizel uzrokuje pojavu dima iz auspuha?

Prilikom upotrebe biodizela smanjuje se emisija dima iz auspuha. Međutim zbog visoke tačke paljenja, dim i loše sagorevanje mogu se javiti prilikom hladnog starta i nestaju nakon par minuta. U koliko postoje problemi sa dimljenjem, to je pouzdan pokazatelj da motor u vašem automobilu nema dovoljnu kompresiju.

Može li se biodizel koristiti u svim vremenskim prilikama?

Biodizel se generalno ne smatra zimskim gorivom. Razlog tome je što ima relativno visoku tačku kristalizacije pa će biodizel od masti kristalisati već na oko 12 stepeni, a biodizel od ulja od -6 do -12. Ovo se donekle može popraviti dodavanjem namenskih aditiva za biodizel, ili namešavanjem sa fosilnim dizelom.

Koliko dugo se može skladištiti biodizel bez promene kvaliteta?

U koliko je biodizel proizveden u skladu sa EN 14214 standardom, i skladišti se u hermetički zatvorenim posudama zaštićen od sunca može se čuvati do 4 meseca(u zimskom period 6 meseci) bez značajne promene u kvalitetu. U koliko se dodaju aditivi za stabilizaciju, ovaj rok se produžava na 12 meseci. Važno je da biodizel ne dođe u kontakt sa vazduhom, bakrom, bronzom,cinkom i mesingom.

Kako proveriti kvalitet biodizela?

Jedini pouzdan način jeste da se uradi analiza u akreditovanoj laboratoriji koja raspolaže sa adekvatnim uređajima za analize po metodama propisanim u EN 14 214 standardu. Budući da jedna ovakva laboratorija košta više stotina hiljada eura, a kompletna analiza ne manje od 800eur, proizvođači pribegavaju selektivnim analizama i priručnim rešenjima. Neke od najčešće kontrolisanih stavki su: sadržaj metil estra, sadržaj glicerina, sadržaj metanola, tačka paljenja, oksidacijska stabilnost, kiselinski broj i sadržaj vode.

Ovde ćemo dati primer jedne priručne metode i opisati ceo proces.

Sadržaj metil estra

Ovo je jedna od najvažnijih ali ne i jedino važna stavka koja nam govori o kvalitetu goriva. Da bi smo proverili sadržaj metil estra u našem gorivu potrebna je sledeća oprema:

  • Levak za odvajanje 2lit
  • Staklena menzura 1lit
  • Staklena menzura 100ml
  • Staklena menzura 10ml
  • Termometar
  • Metanol
  • Erlen majer 200ml sa širokim grlom

Erlen majerom uzeti uzorak biodizela, i u menzuru od 100ml nasuti tačno 100ml. U Menzuru od 1000ml nasuti tačno 900ml metanola. Izmeriti temperaturu biodizela i metanola i po potrebi regulisati je da bude oko 20 stepeni. Sve potom isuti u levak za odvajanje i dobro promućkati dok se ne rastvori sav biodizel u metanolu. Posle minut mućanja, ostaviti levak da odstoji 10-ak minuta. Sav talog koji se nakupio odvojiti i izliti u menzuru od 10ml. Maksimalna dozvoljena količina ovog taloga iznosi 3.5 ml. Sadrzaj estera u % = 100 – (kolicina u ml taloga) Ukoliko smo imali 3.5 ml taloga jednacina je sledeća: 100 – 3.5 = 96.5%. Budući da je metod priručan, ne može se govoriti o laboratorijskoj preciznosti i zato su greške moguće.

Šta je nusprodukt proizvodnje biodizela?

Nusprodukt proizvodnje biodizela je glicerol, tamna i tečna lepljiva supstanca. Glicerin je netoksičan i biorazgradiv. Može se koristiti za kompost, kada se pomeša sa poljoprivrednim otpadom,za proizvodnju biogasa, inače može da se koristi za proizvodnju sapuna ili sveća

Može li se dobiti kvalitetan biodizel bez skupe opreme?

Na ovo pitanje odgovor je DA. Biodizel je suštinski proizvod kvalitetne recepture i kvalitetnog mešanja sirovina. Skupa ili kvalitetna oprema odlikuje se automatizacijom procesa i minimalizacijom ljudskog faktora, bezbednošću u radu, kvalitetom mešanja i kvalitetom rafinacije biodizela. Što je oprema sofisticiranija to je veština radnika manje potrebna. Što je oprema jednostavnija, više se traži veština i laboratorijska analitička oprema. Takođe prednost imaju kontinualni procesi u odnosu na šaržne.

Koliko košta oprema za proizvodnju biodizela?

Osnovni paket opreme za fizička lica počinje već od 2250 eur, a za industriju od 4000 eur. Automatske linije kreću od 12000 eur pa do 55000 eur.

Koja je proizvodna cena jedne litre biodizela?

Proizvodna cena zavisi od više faktora a pre svega od metode dobijanja, tipa katalizatora i metode rafinacije. Isto tako zavisi i od stepena automatizacije procesa i potrebnog broja radnika da opslužuju postrojenje. U mašinama za kućnu upotrebu cena jednog litra kreće se oko 16din po litri proizvedenog goriva.

Da li biodizel mora da se filtera?

Da, biodizel prvo mora da se filtrira mehanički pa hemijski a u nekim slučajevima i da se polira. Mehanički filter je 5 mikrona 10″ inča a po zahtevu kupca može i veći ili manji. Mogu se vezati dva do pet komada u nizu. Hemijskom filtracijom odstranjujemo sve nečistoće poput sapuna, glicerola, ne izreagovanog ulja, fosfata,vode. Poliranje biodizela se vrši na polirkama i poliš potovima. Prava namena poliranja je u smanjivanju filtrabilnosti biodizela i svih čestica do 1 mikrona. Jedan filter u poliš potu može da zadrži u sebi 2 kilograma nečistoća i 0,8 litara vode.

Da li ja moram da kupim te filtere i gde?

Ne. Kućišta i filteri za mehanički i hemijski se dobijaju uz kupljenu mašinu.Hemijski filter može da rafiniše od 300 do 600 litara biodizela i posle toga se merenja.Osim kućišta koje se dobija uz processor(15 lit) po potrebi mogu se naručiti i kućišta većih dimenzija(30 i 75 litara) isto tako može se vezati linijski veći broj komada(za industriju). Cena filtera je 75 eura za 15000 litara biodizela. Mehanički filter možeda preradi do 50000 litara. Polirka se naknadno kupuje po potrebi.

Koliko vremena uzima proces proizvodnje?

Kod šaržnih, jedna šarža (od 50 do 200lit) traje od 2 do 6h zavisno od tipa procesora.

Da li je teško proizvoditi biodizel?

Biodizel procesori tako su projektovani da od rukovaoca zahteva od 10 do 15 minuta vremena za jednu šaržu.

Koliko mi je potrebno ulja ili masti da napravim 1 litar biodizela?

Svaki litar ulja proizvodi jedan litar biodizela. Odnosno,processor 125 proizvodi 100 litara po šarži a processor 200 proizvodi 160 litara biodizela. Svaki kilogram masti daje 1,13 litara biodizela.

Ko i kakvu obuku pruža klijentima?

Obuka se obavlja prilikom isporuke naše opreme. Obuka se sastoji u upoznavanju klijenta sa protivpožarnim merama, zaštiti na radu, kontroli kvaliteta goriva, upoznavanju sa tehničkom dokumentacijom opreme, metodama dobijanja biodizela iz raznih sirovina i korišćenjem raznih tehnologija. Obuku vrše tehnolozi iz oblasti Hemije.

Koliko prostora je potrebno?

Ne veća prostorija od 3×3 ili 4×4 metara. Potreban je samo dodatni prostor za skladištenje ulja, biodizela i hemije.

Da li se oprema može kupiti na kredit ili lizing?

Kompletan proizvodni program usmeren je na rešavanje ekoloških problema čovečanstva, i kao takav praćen je ekološkim kreditima poslovnih banaka. Za odobrenje kredita nije potrebno ići u banku, već se sav posao oko dobijanja kredita odvija u prostorijama naše firme.