PRESE ZA HLADNO CEDJENJE ULJA MALOG KAPACITETA

Presa za hladno cedjenje ulja TIP 400

Namenjena je prvenstveno poljoprivrednim domaćinstvima i manjim farmama za rad u kućnim uslovima. Kapacitetat joj je 400kg/dan, isklučivo industrijskih biljaka suncokret, soja, uljana repica. Kao proizvod dobija se proteinska pogača i hladno cedjeno ulje za proizvodnju biodizela.

Presa za hladno cedjenje ulja TIP 1000

Namenjena je prvenstveno poljoprivrednim domaćinstvima, manjim i srednjim farmama za rad u kućnim uslovima. Kapacitetat joj je 1000kg/dan, isklučivo industrijskih biljaka suncokret, soja, uljana repica. Kao proizvod dobija se proteinska pogača i hladno cedjeno ulje za proizvodnju biodizela.

Presa za hladno cedjenje ulja TIP FOOD 400

Namenjena je  poljoprivrednim domaćinstvima i preduzetnicima za proizvodnju jestivog hladno cedjenog ulja. Kapacitetat joj je od 100-400kg/dan, u zavisnosti koja se uljarica cedi. Presa tip FOOD 400 može da cedi sve uljarice (suncokret, konoplja, lan, lešnik, badem, orah, crni kim - kumin, košticu groždja, mak, golosemenu tikvu - buću, bamiju i dr.) sa izmenom nekih od alata. Napravljena je od prehrambenog INOX-a 316l i podržava je standard HCCP.

Presa za hladno cedjenje ulja TIP FOOD 1000

Namenjena je  poljoprivrednim domaćinstvima i preduzetnicima za proizvodnju jestivog hladno cedjenog ulja. Kapacitetat joj je od 600-1000kg/dan, u zavisnosti koja se uljarica cedi. Presa tip FOOD 1000 može da cedi sve uljarice (suncokret, konoplja, lan, lešnik, badem, orah, crni kim - kumin, košticu groždja, mak, golosemenu tikvu - buću, bamiju i dr.) sa izmenom nekih od alata. Napravljena je od prehrambenog INOX-a 316l i podržava je standard HCCP.

TERMIČKI DODACI ZA OBRADU SOJE PRESAMA MALOG KAPACITETA

Termički dodatak za soju TIP 400

Isključivo ide u kombinaciji sa presom TIP 400 i služi da iscedjenu soju termički obradi i odstrani joj toksine koje ona sadrži. Sadržaj ureaze u sojinoj pogači manji je od 0,2. Procenat proteina zavisi od vlažnosti soje koja se cedi ali je u većini slučajeva veći od 42%. 

Termički dodatak za soju TIP 1000

Isključivo ide u kombinaciji sa presom TIP 1000 i služi da iscedjenu soju termički obradi i odstrani joj toksine koje ona sadrži. Sadržaj ureaze u sojinoj pogači manji je od 0,2. Procenat proteina zavisi od vlažnosti soje koja se cedi ali je u većini slučajeva veći od 42%.

PRESE ZA HLADNO I TOPLO CEDJENJE ULJA VELIKOG KAPACITETA

Presa za hladno cedjenje ulja TIP 200

Služe za cedjenje industrijskih uljarica na velikim farmama i u većini slučajeva kombinuje se sa  ekstruderom TIP 200 zbog cedjenja soje i dobijanja sojine pogače. Dobijena sojina pogača je izuzetno visoke proteinske vrednosti do 46%. 

Presa za hladno cedjenje ulja TIP 250

Služe za cedjenje industrijskih uljarica na velikim farmama i u većini slučajeva kombinuje se sa  ekstruderom TIP 250 zbog cedjenja soje i dobijanja sojine pogače. Dobijena sojina pogača je izuzetno visoke proteinske vrednosti do 46%. 

Presa za hladno cedjenje ulja TIP 500

Služe za cedjenje industrijskih uljarica na velikim farmama i u većini slučajeva kombinuje se sa  ekstruderom TIP 500 zbog cedjenja soje i dobijanja sojine pogače. Dobijena sojina pogača je izuzetno visoke proteinske vrednosti do 46%. 

Taložnici za ulje

Proizvode se u raznim dimenzijama u zavisnosti od potreba kupca i služe za odvajanje sojinog taloga od ulja.