Pužna briketirka koja služi za kompresovanje samlevene biomase, vlažnosti do 15%, kapaciteta od 110-190kg/h u zavisnosti od biomase koju koristite (trska, žitna slama, sojina slama, kukurozovina, seno i dr). Dobijeni briket je kompaktan i izuzetne kalorijske vrednosti, gornje toplotne moći 17000kcJ.

Visina: 3500mm
Širina: 1000mm
Dužina: 9000mm
Kapacitet: 110-170kg/h
Materijali: slama, seno, kukuruzovina, sojina slama, trska, piljevina.
Vlaga: 10-15%
Instalisana snaga: 16.2 kW
Potrošnja: 11kW/h
Hladnjak: 1x1m, 2x3m
Sečenje: automatski
Dužina briketa: 280mm
Prečnik briketa: 80mm
Rupa u briketu: 40mm
Sabijenost: 1350m3/kg
Kalorijska vrednost: gornja 17100, donja 16300
Kontrola pritiska: ručno (hidraulika, tegovi)
Upravljački orman: automatika

Cena:  14500 EUR 

BONUS: Za svaku mašinu kupljenu kod nas, dobijate besplatnu isporuku na teritoriji Srbije, montažu, puštanje u rad i obuku od strane stručnog lica.

Proizvod poseduje CE sertifikat za izvoz u zemlje EU.

Napomena: Kako bi briketirka radila potrebno je imati mlin za pripremu materijala za briketiranje u skladu sa zahtevima briketirke. Kvalitet samlevenog materijala utiče na kvalitet briketa i rad same priketirke. Potrebne standarde koje mlin treba da ispuni možete saznati od nas. Preporučujemo upotrebu Mlina čekićara TIP300.