Pužni transporteri ili spiralni transporteri primjenjuju se za transport sipkih (rasutih medija) u poljoprivredi, prehrambenoj, kemijskoj, procesnoj, drvoprerađivačkoj i sličnim industrijama te industriji građevinskih materijala i građevinarstvu (transport cementa, transport pijeska i slično).

Spiralni, PUŽNI TRANSPORTERI mogu biti:

- UBODNI transporteri – za prihvat medija sa hrpe ili iz cestovnog prometala,
- USIPNI transporteri sa usipnikom (košem) četvrtastog, trokutastog ili stožastog oblika
- DOZIRNI transporteri sa cijevnim ulazom i izlazom, sa zasunima po želji
- MEĐUTRANSPORTNI transporteri za prijenos materijala od točke A do točke B, tzv. TOPGUN- “topovi” za punjenje silosa; sa usipnim košem, kotačima i podvozjem, te uređajem za podizanje visine izlaza
- KORITASTI transporteri za prihvatne spremnike, za transport piljevine i sječke ili pak nekog drugog medija
- FLEKSIBLINI transporteri – bez osovine idealni za hranjenje u peradarstvu, fleksibilna pužnica.

Pogon PUŽNIH TRANSPORTERA može biti na strani ulaza ili izlaza, sa remenskim prenosom snage ili preko motorreduktora sa spojkom, postavljeni produžno ili sa lančanim prijenosom, sa odgovarajućom zaštitom pogona.

Izradjujemo pužne transportere u svim dimenzijama u zavisnosti od Vaših potreba.