Kompletna rešenja za pravljenje briketa. Idealan za poljoprivredna imanja ali i kućnu proizvodnju. Proizvodite brikete za svoje potrebe ili prodaju.

Briket prese